# زن

...وابستگی بد نیست

إذا الدُّرُّ زانَ حُسنُ وُجُوه کانَ لِلدُّرّ حُسنُ وَجهِکِ زَینا وَتَزیدینَ اَطیَب الطّیبِ طیبا اَن تَمَسّیهِ اَینَ مِثلکِ اَینا؟ ...دوگربه ایم که پیچیده ایم ... ادامه مطلب
/ 256 نظر / 8 بازدید