ای بسا ابلیس آدم رو که هست پس به هردستی نباید داد دست

 غزلی ازمجموعه ی پشت این غزل...بخوانید کی میشود عبور کنیم ازحصارها گفتیم و گفته اند ازین گونه بارها چشمانمان به راه سواران سپید ... ادامه مطلب
/ 142 نظر / 37 بازدید
شهریور 96
1 پست
شهریور 92
1 پست
دی 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
مرداد 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
مهر 83
1 پست
خرداد 83
1 پست
آذر 82
1 پست