سلام!سال نو مبارک!!!

آسمان پریده رنگ،آفتاب شعله ور

باد ،باد ناگـــــهان، ابر، ابر بی ثمر

سهم خشکسال شد،باغ پایمال شد

باز هــم حکایت تلخ ریشه و تبــــر

سمت هرچه میروم،بوی مرگ میدهد

روزهای روبرو، روزهای پشت سر

زخم دشمنان کنارـ چاره ای ازآن نبودـ

میزنند دوســـتان زخــمهای تازه تر 

*******

هرجه بود دود شد،کور شد کبود شد

طعمه خزان شدند،شاخه های بارور

مااسیروهم خویش،مرگ مرگ ناگزیر

درلباس زندگی ایستاده پشت در

****

آه میشود مگر ازحضورشب نگفت

شاعران بی خیال آه میشود مگر؟

****

چشمه های روبرو خنده سراب بود

بـــاد،بادنــاگهان، ابر ، ابـــربی ثمر

خرداد ۱۳۸۳

/ 1 نظر / 14 بازدید

سلام شعراتون محشره یعنی من خیلی وقته اسم شمارو شنیده بودم به نظرم خیلی خوب شعر میگید ژتانسیل شعری شهر ما خیلی بالاست البته اگه این استعدادها دیده بشه..!