...وابستگی بد نیست

إذا الدُّرُّ زانَ حُسنُ وُجُوه کانَ لِلدُّرّ حُسنُ وَجهِکِ زَینا وَتَزیدینَ اَطیَب الطّیبِ طیبا اَن تَمَسّیهِ اَینَ مِثلکِ اَینا؟ ...دوگربه ایم که پیچیده ایم ... ادامه مطلب
/ 256 نظر / 54 بازدید
شهریور 96
1 پست
شهریور 92
1 پست
دی 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
مرداد 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
مهر 83
1 پست
خرداد 83
1 پست
آذر 82
1 پست