چشمان تو شناسنامه ي من است


» همینجوری :: ۱۳٩۳/۱/۳
» غزلی بخوانید... :: ۱۳٩٢/٦/۳
» دوباره پرشین بلاگ... :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» نگاهی به رباعی های اصغرعظیمی مهر :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٠
» آمده ام :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٠
» این روزها مدام به تو فکر میکنم... :: ۱۳۸٩/٥/٤
» ...وابستگی بد نیست :: ۱۳۸٩/۳/۸
» عسی ان تکرهوا شیئاوهوخیر لکم... :: ۱۳۸٩/۱/٢٠
» من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم/که گاه گاه براو دست اهرمن باشد :: ۱۳۸۸/۱۱/۱
» ای بسا ابلیس آدم رو که هست پس به هردستی نباید داد دست :: ۱۳۸۸/٩/٢٩
» "دیر آمدی ای نگار سرمست "... :: ۱۳۸۸/۸/٦
» پشت این غزل :: ۱۳۸۸/٧/۱٧
» پشت این غزل مردی است از همیشه عاشقتر :: ۱۳۸۸/٥/٢٥
» ................................. :: ۱۳۸۸/٢/٢٩
» حال من خوب است :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٥
» گاهی چنان بدم... :: ۱۳۸٧/٥/٢٥
» عاشقانه... :: ۱۳۸٦/۱۱/٢۸
» سلام... :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٢
» ۱۳۸٤/۱/۸ :: ۱۳۸٤/۱/۸
» ۱۳۸۳/٧/٢ :: ۱۳۸۳/٧/٢
» ۱۳۸۳/۳/٢٤ :: ۱۳۸۳/۳/٢٤
» ۱۳۸٢/٩/٦ :: ۱۳۸٢/٩/٦


color="#99CCFF">كدهای جاوا وبلاگ

قالب وبلاگ

&

&